Maden Sendikaları kategorisindeki Sendikalı işçi sayısı arttı başlıklı veriyi görmektesiniz.

Sendikalı işçi sayısı arttı


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 24 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete'de Ocak 2015 dönemine ilişkin işçi sendikaları üye sayılarına ilişkin istatistikleri açıkladı.

İstatistiğe göre Türkiye?de çalışan sayısı bir önceki döneme oranla % 0,87 azaldı.

12 milyon 180 bini aşkın çalışanın yine büyük çoğunluğu (% 89) sendikasız kaldı.

Bununla beraber çalışan sayısındaki azalmanın da etkisiyle sendikalı işçilerin sayısı bir önceki döneme oranla % 9,08 artarak 1 milyon 297 bini aştı ve yüzde 10,65?e çıktı.

Öte yandan taşeronlaştırma sayesinde işverenin hileli işkolu bildirimi yapması sonucunda on binlerce işçinin sendikal örgütlenme hakkının gaspı sürüyor.

 

Sendikalı işçilerin dağılımına bakıldığında büyük çoğunluğun üç konfederasyona bağlı sendikalara üye olduğu görüldü. Sendikalı işçilerin yaklaşık %98?i aynı zamanda Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi de olan bu üç konfederasyonda üye bulunmakta.

Konfederasyonlar içinde üye sayısındaki artış bakımından ilk sırayı %62,39 oranındaki artışla Aksiyon-İş alırken, onu %19,66 oranıyla Hak-İş, %9,46 oranıyla DİSK ve %4,12 oranıyla Türk-İş izledi.

 

 

Üye işçi sayısı bakımından en büyük konfederasyon durumundaki Türk-İş bünyesindeki üye işçilerin sayısı 820.893 oldu.

İkinci sırada bulunan Hak-İş'in üye sayısı 300.630, DİSK'in üye sayısı 122.526 ve Aksiyon-İş'in üye sayısı ise 29.476 ya ulaştı.

Bağımsız sendikalardaki işçilerin sayısı ise bu dönemde %10 oranında azalarak, 23.939'a indi.

Ocak 2015 istatistiğinde Bakanlığa kayıtlı sendikaların sayısı 142 olarak açıklandı. Bu sendikalar içinde işkolu barajını aşan sendikaların sayısı ise 49'da kaldı. Buna göre sendikaların yalnızca yüzde 34,75'i işkolu barajını aşabildi.

Konfederasyonlar ve işkolu barajını aşabilen üye sendikalarına bakıldığında Türk-İş?in bütün işkollarında üye sendikasının bulunduğu ve bunlardan ikisinin (T. Orman-İş ve Deriteks) işkolu barajını aşamadığı anlaşıldı.

Hak-İş bir önceki dönemde başlayan tüm işkollarında sendika kurulması veya kurulu sendikaları bünyesine alma çalışmalarına devam etti. Sonuçta tüm işkollarında üye sendikası bulunan Hak-İş?in 13 sendikası işkolunu barajını geçti.

DİSK'in ise 19 işkolunda örgütlü üye sendikalarından sadece 4'ü (Lastik-İş, Tekstil, Birleşik Metal-İş ve Genel-İş) işkolu barajını aşabildi.

Aksiyon-İş konfederasyonunun bütün işkollarında "pak" ön adıyla kurulu sendikalarından henüz hiçbiri işkolu barajını geçemedi.

Bağımsız sendikalardan işkolunu barajını geçebilenlerin sayısı 1'de (Banksis) kaldı.

İşkollarına göre Ocak 2015 istatistiğini incelediğimizde, 8 numaralı Basın, Yayın ve Gazetecilik ile 17 numaralı Sağlık ve Sosyal Hizmetler işkollarında çalışan sayısının azaldığı belirlendi. Çalışan sayısı en fazla artış gösteren işkolları ise Konaklama %15,99, Savunma ve Güvenlik %13,80, Genel İşler %11,61 ve Gıda %10,74 işkolları oldu.

Ticaret, Büro, Eğitim 13 sendika, Metal 11 sendika, Dokuma, Hazır Giyim ve Deri 10 sendika ile en fazla sendika bulunan işkolları olduğu görüldü.

İşkolları içinde örgütlülük bakımından bütün işkolları için yüzde 10,65 olan örgütlenme (sendikalı) oranını 10 sendika aşabildi.
 
Bunlar içinde % 31 ile Banka, Finan ve Sigorta ilk sırayı alırken, %26,7 ile Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık ikinci,  %23,64 ile Genel İşler üçüncü, %22,97 ile İletişim dördüncü sırada yer aldı.
 
Örgütlülüğü en düşük işkollarında ise % 2,68 ile İnşaat işkolu birinci olurken, bu işkolunu %3,99 ile Konaklama ve Eğlence, %5,12 ile Basın, Yayın ve Gazetecilik, %5,17 ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler, %5,25 oranıyla Ticaret, Büro, Eğitim izledi.
 
Yaşanın iş cinayetlerinin de etkisiyle iki işkolunda (Maden ve İnşaat) hem çalışan hem de sendikalı işçi kayıplarının en yoğun yaşandığı işkolları oldu.
 

 

İşkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2015 Ocak ayı istatistikleri hakkında tebliğ için tıklayınız!


Kaynak : http://madencilik.dagmedya.net/maden-sendikalari-/sendikali-isci-sayisi-artti--dataveri-65.html