Bilgi Edinme kategorisindeki Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne 14 Ağustos'ta Başvurulan Bilgi Edinme Talebine 12 Aralık'ta Yanıt başlıklı veriyi görmektesiniz.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne 14 Ağustos'ta Başvurulan Bilgi Edinme Talebine 12 Aralık'ta Yanıt


Türkiye'de Madenciliğin Açık Veritabanı Projesi Kapsamında 14 Ağustos tarihinde Başvurulan Bilgi Edinme Talebine 12 Aralık 2014 Tarihinde Yanıt Geldi.

8 Kurumdan Daha Yanıt Beklenmektedir. Özellikle Türkiye Tarihinde Meydana Gelmiş Olan Tüm İşkollarına Yönelik İş Kazalarının Verilerini Önemle Beklemekteyiz. 

Yanıt dosyasını sağ tarafta yüklü olan bölümden word olarak  da indirebilir yararlanabilirsiniz.

Verilen yanıtlar doğrultusunda veritabanındaki bilgiler düzenli olarak güncellenecektir.  


 Yanıt:

Sayı      : 53648649-101-16-

Konu    : Bilgi Edinme

 İlgi: a-) 14/08/2014 tarih ve 641550 sayılı e-posta dilekçeniz,   

        b-) 14/08/2014 tarihli faks dilekçeniz.   

 İlgi'de kayıtlı dilekçenizde özetle; Türkiye?de yapılan madencilik ile ilgili çeşitli konularda bilgi talep edilmektedir.

1-Türkiye'de madencilik iş kolunda görev yapan kayıtlı kaç maden işçisi bulunmaktadır?  (yer altı ve yerüstünde) bununla ilgili bir belge araştırma dosya Excel tablo mevcut mudur ? Aktarabilir misiniz ?

 

Cevap-1:  Genel Müdürlüğümüzce Madencilik iş kolunda görev yapan kayıtlı maden işçilerinin sayısı tutulmamaktadır. Söz konusu bilgiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca takip edilmekte olup, 2013 yılı sonu itibariyle ilgili Bakanlıktan alınan veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Son ve güncel verilerin ise ilgili Bakanlıktan talep edilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.

 

 

YIL

İŞÇİ SAYISI (kişi)

KAMU

ÖZEL

TOPLAM

2005

23.285

73.901

97.186

2006

22.019

85.786

107.805

2007

19.199

89.893

109.092

2008

20.121

94.841

114.962

2009

19.707

100.953

120.660

2010

17.736

110.924

128.660

2011

17.338

121.813

139.151

2012

16.582

124.805

141.387

2013

15.992

133.606

149.598

2- Türkiye'de yaşam odası bulunan kaç ocak mevcuttur? Nerelerde ve bunlar hangi ocaklar?

 

Cevap-2 : 3213 sayılı Maden Kanunu ve Madencilik faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinde "kaçış-yaşam odası" bulundurma zorunluluğu olmadığından maden ruhsat sahiplerince Genel Müdürlüğümüze bu hususla ilgili beyanlar yapılmamaktadır.

3- Bugüne kadar kayıtlarınızda mevcut ise kaç maden iş kazası olmuştur ve dosyalar tablolar mevcut mudur ? İş kazaları şehirler ve maden ocaklarının isimleri?

Cevap-3 : Genel Müdürlüğümüzce Madencilik iş kolunda meydana gelen maden kazalarına ilişkin istatistik veya bilgi tutulmamaktadır. Söz konusu bilgiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı?nca takip edilmekte olup, söz konusu bilgilerin ilgili Bakanlıktan talep edilmesinin  uygun olacaktır.

4-Türkiye'de maden rezervleri nelerdir? Elinizde mevcut mudur? Paylaşabilir misiniz?

Cevap-Türkiye'deki maden rezervleri hakkındaki bilgiler MTA Genel Müdürlüğü?nün web sitesindeki http://www.mta.gov.tr/v2.0/default.php?id=maden_rezervleri  adresinden edinilebilmektedir.

 

5-  Madencilik sektöründeki kurum, kuruluş ve örgütler hangileridir ?

Cevap-5: Sektördeki devlet kuruluşları;

 • Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM): Ruhsat işlemleri ve ruhsat hukuki ile ilgili işler ve işlemler.
 • Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ): Termik santral kömür ihtiyacına yönelik kömür üretim faaliyetleri.
 • Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK): Taşkömürü madenciliği faaliyetleri.
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) : linyit, turp bitümlü şist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini değerlendirmek,üretimlerini arttırmak.
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN): ülkemiz bor  minerallerinin üretilmesi, işletilmesi ve pazarlanması görevini yerine getirmek.
 • Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı: (BOREN): Türkiye'de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini teminen değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamak,
 • Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü (MTA) maden aramacılığı ve yerbilimleri alanında bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak.
 • Araştırma ve mesleki yetiştirme yapan kuruluşlar: Üniversiteler (Maden ve Jeoloji bölümleri)
 • Meslek kuruluşları: Maden ve Jeoloji Mühendisleri Odaları.
 • İstanbul maden ve metaller ihracatçı birlikleri (İMMİB): ülke ihracatının arttırılması, ihraç ürünlerimizin çeşitlendirilmesi ve ihracata konu olan ürünlere rekabet gücü kazandırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak.

Sektördeki özel kuruluşlar;

 • Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı
 • Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği
 • Agrega Üreticileri Birliği
 • Genç Maden Üreticileri Derneğ (GEMAD) vb. vakıflar ile Özel ve Tüzel maden işletmeleri.

6- Türkiye'de kaç tane madencilik bölümü olan üniversite bulunmaktadır?

Cevap-6: Türkiye'deki tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı  çatısı altında toplanmış olup, ilgili bilgilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan talep edilmesi uygun olacaktır.

7- Türkiye'de kaç adet maden ocağı bulunmaktadır? Bunlar hangileridir? Nerelerde ve hangi şehirlerde yer almaktadırlar ? Bu bilgiler mevcut mudur?

Cevap-7: Genel Müdürlüğümüzce takibi yapılan maden sahaları ruhsat bazlı tutulmakta olup, bir ruhsatta birden fazla maden ocağı olabilmektedir. Ocak sayıları ayrıca tutulmamaktadır. 09.12.2014 tarihi itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren maden ruhsatlarının toplam sayısı 21.045 olup, bunlardan işletme ruhsatı düzenlenmiş olanların sayısı 13.496 dır. Söz konusu işletme ruhsatlarının 9.105 tanesi işletme izinli olup, 2013 yılında 8.421 ruhsat bazında faaliyet ve satış bilgi formu verilmiş, olup, fiilen 5.814 ocakta üretim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bilgilerin il bazında dağılımları aşağıda verilmiştir.

 

8- Türkiye'de özelleştirilen maden kuruluşları hangileridir? İsimleri var mıdır?

Cevap-8: Söz konusu bilgilerin Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan talep edilmesi uygun olacaktır.

9- Türkiye'de madencilik iş kolunda görev yapan kayıtlı işletme sayısı nedir ve isimleri nelerdir?

Cevap-9 Genel Müdürlüğümüz kayıtlarında maden ruhsatı almış 7.774 adet firma bulunmaktadır. Ancak Maden ruhsatı almadığı halde madencilik iş kolunda faaliyet gösteren rödevansçı firmalar da bulunmaktadır. Madencilik iş kolunda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiliklerin bilgilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı?ndan talep edilmesi uygun olacaktır.

10-Türkiye maden sendikaları hangileridir ve kaç işçi kayıtlıdır?

Cevap-10: Söz konusu bilgiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünce takip edilmekte olup, ilgili Bakanlıktan talep edilmesi uygun olacaktır.

 Bilgilerinizi rica ederim.    

         

                                    Arif KARA

                                                                                                                          Bakan a.

                    Daire Başkanı

 Kaynak : http://madencilik.dagmedya.net/bilgi-edinme-/maden-isleri-genel-mudurlugune-14-agustosta-basvurulan-bilgi-edinme-talebine-12-aralikta-yanit--dataveri-63.html